Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив е държавно висше училище, едно от четирите висши училища по изкуствата в България и единственото извън столицата.

Ежегодно в Академията се дипломират студенти по широк кръг специалности, както от пъстрата палитра на различните изкуства, така и от сферата на педагогиката на обучение по тях. Студентите се обучават от ярки личности, известни и утвърдени творци и учени.

Издаваните в АМТИИ дипломи се признават навсякъде по света. Широкият спектър на сътрудничество с висши училища и авторитетни български и чуждестранни културни институции дава много възможности за всестранни изяви и успешна професионална реализация и кариерно развитие.

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство се обучават студенти в образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”. В учебните планове е въведена кредитна система в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити ( ECTS). АМТИИ бе едно от първите висши училища в България, което получи през 1998 година редовна държавна институционална акредитация, както и акредитация на всички специалности, по които се провежда обучение. През 2006 година тя получи отново институционална акредитация с най-високата оценка “много добър”.

Обучението на студентите е структурирано в четири основни звена: Факултет „Музикална педагогика“, Факултет „Музикален фолклор и хореография“, Факултет „Изобразителни изкуства“ и Департамент за езикова и специализирана подготовка.

Факултет „Изобразителни изкуства“ бе обособен през 2011 година и обхваща 6 бакалавърски и 10 магистърски специалности.

Деканат
ул. "Тодор Самодумов" 2
тел. 
032 601 447

Централна сграда / ателие МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ
ул. "Тодор Самодумов" 2

Жълто училище / ателиета по РИСУВАНЕ, ЦВЕТЕН ЕТЮД, ПЕРСПЕКТИВА, АНАТОМИЯ
ул. "Тодор Самодумов" 2

Зелено Училище / ателиета по СЦЕНОГРАФИЯ, ЖИВОПИС, ГРАФИКА
ул. "Зора" 8

Ателие ЦЪРКОВНА ЖИВОПИС
ул. "Зора" 8


Синьо училище / ателиета ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ, ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО, КОСТЮМ И МОДА, СКУЛПТУРА

 

@ Виртуалната галерия е създадена от магистърска програма МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ/ 2012